Kinh tế - Xã hội

Home » Tin tức » Y tế

Y tế

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân những năm gần đây có bước phát triển tích cực, cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh được các cấp quan tâm đầu tư nâng cấp và mở rộng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: Tấn Điệp.

Tỉnh đã xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện đa khoa tỉnh, với quy mô 500 giường, góp phần hạn chế tình trạng quá tải và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của cho nhân dân. Bệnh viện sản nhi tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động đã góp phần tích cực chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, đến nay 100% xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có trạm y tế; 100% xã, phường, thị trấn có bác sĩ; 100% trạm y tế có nữ hộ sinh trung học và y sĩ sản nhi; 100% ấp, khóm có nhân viên y tế hoạt động…Đến cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh có bình quân 11,5 bác sĩ, dược sĩ đại học/vạn dân và có 26,2 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 81,5%. Đến đầu năm 2017, tỉnh Cà Mau có 100% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020.

Công tác xã hội hoá y tế đạt được nhiều kết quả, nhiều phòng khám đa khoa tư nhân hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực cùng hệ thống y tế Nhà nước chăm sóc sức khoẻ người dân. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 594 cơ sở hoạt động hành nghề y tư nhân; 797 cơ sở hành nghề dược; các phòng khám đa khoa, phòng mạch tư, hệ thống kinh doanh dược phẩm phát triển rộng khắp đến tận vùng nông thôn. Đảm bảo nhu cầu cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng, góp phần quan trọng trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; giảm quá tải ở bệnh viện tuyến công lập. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, định kỳ và đột xuất để chấn chỉnh hoạt động hành nghề y, dược tư nhân; nhắc nhỡ những cơ sở vi phạm và xử phạt theo luật pháp quy định; định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban để được cung cấp thông tin, cập nhật văn bản mới, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, sự hỗ trợ của y tế công lập, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hành nghề y, dược tư nhân.

Trang thiết bị phục vụ công tác điều trị bệnh được đầu tư hiện đại. Ảnh: Ngọc Thu.

Ngành Y tế đã và đang tăng cường đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế thông qua việc triển khai Luật Khám chữa bệnh và Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế, khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động hành nghề y, dược tư nhân phát triển. Chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông với phương châm “Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ cơ quan nhà nước”.

Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh:

– Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

– Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Cà Mau.

– Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Cà Mau.

– Bệnh viện Hoàn Mỹ.

– Trung tâm phòng, chống các bệnh xã hội tỉnh.

– Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau.

– Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn.

– Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi.

– Bệnh viện đa khoa khu vực Trần Văn Thời.

– Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước.

– Bệnh viện đa khoa Phú Tân.

– Bệnh viện đa khoa Ngọc Hiển.

– Bệnh viện đa khoa Thới Bình.

– Bệnh viện đa khoa U Minh.

– Bệnh viện MEDIC Cà Mau.

Nguồn: camau.gov.vn

RELATED POSTS